Iniciativa zaměstnat lidi s poruchou autistického spektra vznikla před pár lety v německé centrále společnosti SAP na základě inspirace indickým projektem Prayas. Společnost již dlouhodobě podporuje různorodost svých týmů. Diverzitu na pracovištích nestaví jen na rozdílnosti věku či pohlaví, ale i na různé identifikaci v rámci kultury a náboženství, sexuální orientaci a jiných než běžných schopnostech. Nejde přitom o žádnou charitu, pouze o nápad, jak zaměstnat talentované lidi a posunout byznys dál.

V rámci programu Autism at Work zaměstnávají společnosti patřící do koncernu SAP jedince, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra. Tento program v České republice úspěšně funguje už celé čtyři roky a vedle Česka běží i v dalších 28 lokalitách třinácti zemí světa. Dnes je jeho součástí více než 155 pracovníků.

Poruchy autistického spektra

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí má nějakou poruchu autistického spektra jeden ze třiceti sedmi chlapců a jedna ze sto padesáti dvou dívek, tedy v průměru každé devětapadesáté dítě. Průzkum Národní autistické společnosti z Velké Británie uvádí, že 85 procent lidí s diagnózou poruchy autistického spektra je nezaměstnaných, přestože 60 procent má průměrné či nadprůměrné kognitivní schopnosti a inteligenci.

Poruchy autistického spektra jsou považovány za vrozené a mají vliv na sociální a komunikační schopnosti člověka. Vznikají na základě abnormálního vývoje mozku a v dětství jsou navenek pozorovatelné většinou ve třech oblastech: narušená sociální interakce, narušená komunikace a abnormality v chování, zájmech a hře. Mezi poruchy autistického spektra v praxi patří nejčastěji dětský autismus, atypický autismus a Aspergerův syndrom. Méně časté jsou Rettův syndrom a jiné dezintegrační a pervazivní vývojové poruchy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?