Pro někoho je práce každodenní rutina, stres a nepříjemnost. Stejně tak to ale může být i příjemná atmosféra na pracovišti nebo milí kolegové. Každý máme jiné priority a vybíráme si práci podle různých aspektů, které jsou pro nás důležité. Málokdo by ale své pracovní prostředí popsal jako diverzní. Zvlášť v českých podmínkách.

ExxonMobil v Praze diverzitou míní především tu kulturní. Ve firmě je zastoupeno 87 národností, 45 procent Čechů a 55 procent evropských a neevropských národností. V současné době je průměrný věk ve společnosti 35 let a 60 procent zaměstnanců tvoří ženy. Jedná se tedy o pestrou společnost, a to nejen co se jiných státních příslušností týče.

Společnost se stejně tak chlubí genderovou a věkovou diverzitou, širokým zastoupením různých životních stylů, hlášení se ke komunitě LGBTQ nebo zaměstnáváním lidí se zdravotními problémy.

Důležité je setkávání lidí z jiných kultur

Kim Leithová působí ve společnosti od roku 2006 a nyní je na pozici HR supervisor. "Osobně si pod diverzitou představím různé národnosti a tradice, kulturní a jazykovou pestrost. Myslím si, že diverzita obecně znamená otevřenost a nové způsoby myšlení, dodání komplexity. Lidé by měli vystoupit ze své komfortní zóny a otevřít se novým přístupům. K tomu právě pomáhá sbližování lidí z jiných částí světa s jinými perspektivami," říká o diverzním charakteru firmy.

Překážkou pro rozvoj diverzní společnosti jsou podle Kim Leithové standardní normy a neschopnost překročit zažité struktury myšlení. Každodenní setkávání s lidmi z jiných kultur a s jinými hodnotami je jedinou cestou k narušení stereotypů. V ExxonMobil proto probíhá program inkluze s názvem Inclusion Network, který má za cíl vytváření povědomí o diverzitě. Ta může fungovat, jen pokud je společnost dostatečně inkluzivní.

Věk, gender nebo zdravotní stav neposuzujeme

O inkluzi se společnost snaží již v procesu náboru. U uchazeče o zaměstnání v ExxonMobil se očekává otevřená mysl a přizpůsobivost, schopnost být tolerantní.

ExxonMobil má několik ambasadorů, které vysílá na univerzity a do institucí, aby oslovil co největší počet potenciálních uchazečů. Uchazeči jsou posuzováni na základě vzdělání a svých znalostí a dovedností. Věk, gender nebo zdravotní stav při tom nehraje žádnou roli a firma jej nebere v potaz. Tyto informace společnost na přihláškách ani nepožaduje.

"Interview face to face je momentem, kdy diverzita začíná. Když lidi potkáte, slyšíte jejich přízvuk, vidíte je na vlastní oči, tam kulturní odlišnosti zaznamenáte. Ale naši personalisté vědí, že tyto aspekty nejsou kritériem výběru. U nás nejsou místa, která by byla vhodnější pro muže nebo ženy. Byli bychom nadšení, kdybychom měli celosvětově větší zastoupení žen ve společnosti, ale vzhledem k tomu, že jsme plynárenská společnost, bojujeme s počtem žen, které by měly vystudované technické obory," přibližuje Leithová.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?