Vzdělávání jako flexibilní firemní benefit poskytuje kolem 43 procent společností, přičemž podle průzkumu agentury Skřivánek by 93 procent respondentů uvítalo, kdyby součástí firemních benefitů byla jazyková výuka. Vzdělávání přináší kromě prohlubování znalostí také jeden významný efekt a to je možnost seberealizace, což je jeden z nejúčinnějších motivačních nástrojů a základních kamenů pro spokojenost zaměstnanců.

Trh s nabídkou vzdělávání roste a věnuje se širokému spektru oblastí − od change managementu přes komunikační dovednosti až po work-life balance. Co se mění, je způsob, jakým vzdělávání probíhá. Doba prezentací, kde si "to odsedíte", upadá. Na její místo nastupuje čím dál větší zapojení technologií, mobilních aplikací, videokurzů apod. To se dotýká také trhu jazykového vzdělání, kde roste poptávka po on-line produktech, kdy probíhá výuka formou e-learningu nebo přes Skype.

Do vzdělávacího procesu vstupuje také gamifikace a personifikace, na kterou jsme zvyklí z digitálního prostředí. Často nelze napasovat individuální potřeby jednotlivce do obecného kurzu, který je určen pro "průměrného aspiranta dané kategorie". Dovednosti se mohou lišit, a proto se čím dál více specifikuje cílová skupina, pro kterou je kurz určen, a již v průběhu kurzu se pak probíraná látka i metodika mohou dále přizpůsobit momentální situaci či potřebám firmy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?