Obor podnikových slu­žeb v České republice zapustil kořeny teprve před patnácti lety, vlastně vznikl díky technologiím. Právě technologie umožnily velkým firmám centralizovat některé firemní procesy a poskytovat je vzdáleně jako službu. Nejdříve šlo zejména o účetnictví či zákaznickou podporu, později i o další oblasti, například personalistiku, logistiku, správu IT, anebo dokonce výzkum a vývoj. Hlavním důvodem zakládání center podnikových služeb v ČR byly zprvu zejména zdejší nižší mzdové i jiné náklady. To už však dnes nutně neplatí, firmy zde i přesto zůstávají a rozšiřují svůj záběr.

Původně firmy zakládaly centra podnikových služeb s trochu jiným záměrem než dnes. Chtěly vybudovat své základy, jednotky, které by zpracovávaly účetnictví a poskytovaly IT podporu a další činnosti, které nejsou na první pohled vidět, ale bez nichž se žádná firma neobejde. Podobně jako dům bez základů. Postupem času se však ukázalo, že právě prostřednictvím těchto činností pracovníci center dokonale vidí do způsobu fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto chápou, co a jak by se mělo změnit, aby se jejich fungování zefektivnilo. A tak se ze základů postupně staly mozkem a centrem inovací, které jsou vázané na adopci nových technologií.

Dalo by se říct, že nejde o to, ve kterém segmentu firmy působí, koncový produkt či služba totiž nejsou tak důležité jako procesy, které k nim vedou. I když jde vesměs o zahraniční a nadnárodní firmy, neznamená to, že by o tento model fungování neměly zájem i české společnosti. Přínosy centralizace a digitalizace začínají poznávat i větší české společnosti s více pobočkami.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?