Petr Hendrych

jednatel, MHA, s.r.o.

Důležitá je důvěryhodnost firemního jména a měřitelnost přínosu firmy pro její okolí. My si zakládáme na morální bezúhonnosti, snažíme se jít příkladem řadovým pracovníkům. Manažeři by měli kontinuálně myslet na to, jak pracovníkům zjednodušovat práci, aby byli schopni zefektivňovat svoje výkony. Zodpovědná firma by také neměla svou činností zatěžovat životní prostředí a měla by investovat nejen do svých výrobních technologií, ale i do ekologického systému vytápění apod.

Problémy řešíme operativně a bezodkladně s důrazem na jejich konstruktivní vyřešení. Ve složitějších případech se nám osvědčilo posadit se společně k jednacímu stolu, předložit argumenty jednotlivých stran a důsledně o problému diskutovat vč. možných dopadů do provozu nebo řízení jednotlivých projektů. Důležité je problém řešit ihned u zrodu. Pokud jde o problém týkající se služeb pro našeho zákazníka, zásadní je pravdivě ho o situaci informovat a ujistit ho o naší snaze problém v dohledném termínu vyřešit, případně mu nabídnout adekvátní kompenzaci.

Firmy by měly hledat rozvoj v terciární sféře a v rámci činností s vysokou přidanou hodnotou. Montoven a výrobních firem už máme v regionu víc, než je zdrávo, a dělníky do nich vozíme zdaleka. Potřebujeme tady zdravé české firmy a živnostníky ve službách, v oblasti vývoje čehokoliv nového, v IT a ve zdravotnictví. Jejich podnikatelský úspěch nebo spokojenost s jejich službami jsou úspěchem i našeho regionu. Přináší sem investice, vzdělanost, a tím pádem inteligenci, zvyšuje se atraktivnost regionu a vytváří zázemí pro spokojené bydlení. Důležitým aspektem je diverzifikace činností firem a dosažení alespoň částečné soběstačnosti v některém spektru činnosti firmy, která se pozitivně projeví jako záchranná síť v momentě výpadku některého z odvětví na trhu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?