Pravidla pro rozdělování zisku kapitálových společností doznala díky letošnímu judikátu Nejvyššího soudu významných změn. Ten se vyjádřil k "využitelnosti" řádné účetní závěrky pro rozdělení zisku po 30. červnu následujícího roku. Dále zdůraznil, že pro nerozdělení zisku akcionářům musí mít společnost důležité důvody. Ty musí být jasně a podrobně uvedeny, a to už v samotné pozvánce na valnou hromadu. Pro některé firmy ale vyvstává problém, jak tomuto požadavku dostát a přitom neprozradit citlivé údaje a obchodní plány společnosti. Akcionářem společnosti totiž může být i její konkurent, který se tak může dozvědět významné skutečnosti o její obchodní strategii.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?