O syndromu vyhoření slýcháme dnes téměř na každém kroku. Na první pohled se zdá, že čelíme nějaké zvláštní epidemii. S Charline S. Russoovou, přední světovou koučkou v oblasti individuálního i organizačního rozvoje, jsme se měli příležitost se setkat na konferenci Prevence syndromu vyhoření v zaměstnání, kterou pořádala společnost Multisport a Moderní řízení bylo jejím mediálním partnerem.

Pochopitelně jsme využili příležitosti, abychom si s autorkou publikace "Cohort Programming and Learning: Improving Educational Experiences for Adult Learners" (česky: Kohortní programování a učení. Vylepšení výsledků vzdělávání dospělých) popovídali. Ve své prezentaci mluvila především o tom, jak se přístup firem k zaměstnancům mění. Dříve patřilo k základním manažerským pravidlům vyždímat z podřízených maximum, a pokud to nevydrží, jednoduše je vyměnit. Tyto časy jsou už ale dávno a nenávratně pryč. "Firmy věnují stále větší pozornost psychické pohodě a zdraví svých zaměstnanců. Pokud chceme vybudovat opravdu silný tým, nemůžeme své lidi dlouhodobě přetěžovat," varuje Charline S. Russoová.

Jak nastavit procesy v týmu, aby byl co nejvýkonnější, ale zároveň udržitelný?

Dobře fungující tým stojí na několika základních kamenech. Předně by každý jeho člen měl vědět, jaká je jeho role v týmu. Dobrou partu drží pohromadě sounáležitost založená na společném cíli či účelu, o kterém se v rámci týmu diskutuje tak, že se s ním všichni jeho členové mohou ztotožnit. Dalším klíčovým prvkem efektivně fungujícího týmu je důvěra, kterou vybudujete vzájemným respektem, transparentní komunikací, spolehlivostí a konstruktivní zpětnou vazbou.

Toho, že všichni členové týmu tyto prvky vzájemné spolupráce berou za své, docílíte právě kvalitní komunikací. Třeba tím, jak mezi sebou vstřebáváte nesouhlasné hlasy, potažmo konflikty, a obecně jak probíhají rozhodovací procesy a implementace rozhodnutí. Co se zpětné vazby týče, tak nikdy nelze podcenit tu pozitivní. Je velmi důležité nepředpojatě posuzovat výkon jednotlivých členů a férově je chválit. Právě tím, že si užíváte individuální i společné úspěchy a rozvíjíte to, co tým spojuje, efektivně předcházíte ztrátě motivace a vyhoření.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?