Společnosti, kde zaměstnanci rádi tráví čas a chodí do práce s nadšením, prosperují. Tyto firmy se mohou těšit z obchodních výhod, které svým přístupem k zaměstnancům získaly. Jde například o zvýšení loajality zaměstnanců a z toho plynoucí nízkou míru fluktuace nebo šíření dobrého jména společnosti, vyšší produktivitu a posílení smyslu pro spolupráci, která má dopad na kvalitu odvedené práce.

Výhod, které firma péčí o zaměstnance získá, je ale mnohem více. Navíc nemusí být, a zpravidla nejsou, vykoupeny vysokými investicemi do hypermoderních kanceláří nebo mzdových nákladů. Na co by se tedy měli zaměstnavatelé zaměřit? Lidé samozřejmě chtějí pěkné kanceláře a platy, ale většině to přitom samo o sobě štěstí nepřinese. K pracovní spokojenosti je totiž potřeba v lidech vyvolat ty správné emoce, které utvoří pevnou vazbu mezi člověkem a skvělou prací.

Společnost Great Place to Work představila ocenění World's Best Workplaces. Cisco získalo titul nejlepšího pracoviště. Hodnocena je přitom řada aspektů od trvalého vylepšování firemní kultury až po zajišťování správné zdravotní péče, která odpovídá moderní technologické době a současným společenským trendům. Spokojenost v zaměstnání není nic samozřejmého. Z průzkumu časopisu Fortune vyplynulo, že zhruba polovina zaměstnanců si své pracovní zkušenosti nepochvaluje. Výsledkem je pak nespokojenost, nižší obchodní výkonnost a ztráta lidského potenciálu.

Tip 1: Důvěřujte svým zaměstnancům

V dnešní době chtějí zaměstnanci na celém světě na pracovišti totéž: důvěru. V dosud největším průzkumu týkajícím se pracovní kultury, který v 90 zemích provedla společnost Great Place to Work a vyzpovídal 3,4 milionu zaměstnanců, se ukázalo, že pracovníci si představují skvělé pracoviště jako místo, kde jim jejich nadřízení viditelně prokazují důvěru, respekt a jsou ke všem stejně spravedliví.

Je však důležité nezapomenout, že v každém regionu lidé vnímají skvělé pracoviště jinak. Jako příklad uvedu Spojené státy a Kanadu, kde je pro zaměstnance velmi důležitým faktorem při výběru práce smysl firmy pro komunitu − to znamená, že se aktivně podílí na různorodých dobročinných projektech. V Latinské Americe je na pracovišti pro zaměstnance klíčová psychická pohoda, asijští pracovníci si potrpí na udržitelnost v práci i osobním životě a u nás v Evropě vnímáme jako nejdůležitější věc v zaměstnání spravedlnost. Naše firma je důkazem toho, že kultura vyznačující se vysokou důvěrou v zaměstnance spojená se spravedlností je velice důležitou součástí firmy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?