Kateřina Nogolová

personální ředitelka, Vítkovice Steel

Dobrý zaměstnavatel je schopen vytvořit stabilní, kvalitní a bezpečné prostředí a to jsou naše hlavní hodnoty. Kromě dobrého finančního ohodnocení poskytujeme zaměstnancům řadu benefitů a pro nově příchozí náborový příspěvek. Vedle toho děláme i vedlejší aktivity, na které může být hrdý nejen zaměstnanec, ale i jeho nejbližší okolí. Podporujeme kulturu v Ostravě, pomáháme v rámci firemních aktivit Zoo Ostrava a prostřednictvím našeho nadačního fondu se zaměřujeme na znevýhodněné skupiny.

Obecně se potýkáme se standardními provozními problémy jako každá jiná firma, občas dodavatel nedodá včas, v dané kvalitě nebo nás omezí vyšší moc. Mezi interní problémy bych zařadila historicky často oblast komunikace − sladění si očekávání napříč jednotlivými pozicemi, pochopení úkolů a jejich výstupů a významů na jednotlivých odděleních atd. To řešíme pravidelnou komunikací a zejména zapojováním a vlastní angažovaností jednotlivých zaměstnanců na všech úrovních. Pravidelná, otevřená a hlavně upřímná komunikace nám pomohla zrychlit procesy, dává nám jasnou konkrétní zpětnou vazbu a chodí i zajímavé podněty, na které bychom běžnými procesy přes provozní slepotu asi nepřišli.

Chceme růst v oblasti našeho produktového portfolia, máme tři nosné produkty: tlusté plechy, štětovnice a výpalky. Naším cílem není rozšiřovat produktovou základnu, ale spíše postupně růst objemově a na to se každoročně připravujeme. Situace v ocelářství je teď dramatická i z pohledu "boje" Evropy vůči zbytku světa, snažíme se hájit "naše barvy" tak, abychom i do dalších desetiletí udrželi provoz i pracovní místa a dále šířili dobré jméno Ostravska. Náš byznys je velice volatilní, ale průmysl má stále silný význam a to je nutné si stále připomínat. Budoucnost je v oceli, my to víme a děláme vše pro to, aby tu i budoucnost byla pro ocel.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?