Pozice zaměstnanců společností, které se rychle rozvíjí, je do jisté míry unikátní. Mohou sledovat, jak prací ovlivňují růst firmy a její úspěch na trhu. Rychle rostoucí firmy vytvářejí nová pracovní místa, přinášejí inovace, mění celá odvětví. Samy si přitom budují základnu pro budoucnost, aby získaly lepší zaměstnance, partnery a zvládly se ubránit konkurenci. Dynamicky se rozvíjející start-up má vyšší naději stát se úspěšnou firmou − ale růst s sebou může nést problémy.

Prvním aspektem růstu je navýšení počtu lidí. Noví zaměstnanci přinášejí dovednosti, které jsou pro růst potřeba a ve společnosti zatím chybí. Bohužel bývá tento nábor mnohdy nepromyšlený a reaguje na potřeby trhu spíše než na dlouhodobou růstovou strategii a potřebné kompetence. Jenže více lidí téměř vždy znamená menší flexibilitu, složitější komunikaci a koordinaci aktivit.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?