S autorem bestsellerů jako The Click Moment nebo Medici Effect jsme si mohli popovídat po jeho přednášce na konferenci Converge 2019, kterou Mezinárodní federace koučů ICF pořádala poprvé mimo území Spojených států, a to v Praze. Už jeho prezentace zde jasně předvedla, jak důležité je nadšení a zapálení pro věc. Sál dokázal totiž zcela strhnout. Hovoří o tom, že v rozdílnosti je síla a homogenní týmy nejsou schopny se rychle přizpůsobovat změnám. "Diverzita nám dává schopnost vidět věci z jiné perspektivy, proto jsou týmy složené z rozdílných osobností výkonnější," říká.

Lidé diverzitu často považují to za něco, co je jim vnucováno. Proč?

Mnoho lidí se domnívá, že diverzitu zavádíme, protože je to nějaký požadavek vedení, nařizuje nám to zákon. Jenže moje zkušenost říká něco jiného. Co vlastně zajímá šéfy a manažery? Chtějí dosáhnout toho, aby jejich týmy byly výkonnější, podpořit růst společnosti, dosáhnout větší inovativnosti. Zkrátka jak zlepšit výsledky. Díky své práci jsem měl možnost setkat se se stovkami, či spíše tisícovkami manažerů různých úrovní a z různě velkých firem. Dnes jsme velmi silně orientováni na výkon, chceme vytvářet skvělé strategie, úžasné produkty, poskytovat dokonalé služby. A odpovědí na tyto požadavky je právě diverzita a inkluze, jednoznačně se totiž ukazuje, že právě inkluze je motorem inovací a zlepšování se. To je myslím klíčové.

Musíme o diverzitě začít mluvit jinak. V minulosti to totiž mnoho lidí vnímalo jako dvě vzájemně nesouvisející věci − na jedné straně byl byznys a na té druhé péče o lidi v týmu, včetně věcí jako diverzita. Bylo to něco, co jsme chápali coby nutnost, ale zároveň jako věc, která nám nepřinášela žádný zisk, spíše naopak. Ale ukazuje se, že se na celou věc musíme dívat úplně opačně − pokud chceme, aby náš byznys fungoval, musíme se zaměřit na diverzitu a inkluzi. To nám najednou dává úplně jiný úhel pohledu. Protože se tlak na inovace zvyšuje, roste také potřeba mít týmy sestavené tak, aby byly schopné inovace produkovat. A to jsou jednoznačně diverzitní týmy, které jsou mnohem přizpůsobivější, schopné rychleji reagovat na změnu požadavků trhu.

Frans Johansson

Narodil se ve švédském městě Lerum, jeho otec byl Švéd, matka měla v sobě afroamerickou a cherokeezkou krev. Po absolvování Harwardu začal pracovat ve společnosti Dola Health Systems LLC a založil společnost Inka.net. V roce 2004 vydal svou první knihu The Medici Effect: Breakthrough Insights at the Intersection of Ideas, Concepts, and Cultures v níž poprvé představil svou teorii medicejského efektu. Ten popisuje, jak může diverzita podpořit kreativitu a adaptabilitu týmů. To vede k lepším výsledkům a schopnosti přizpůsobovat se rychle se měnícímu trhu.

Autor teorie Medicejského efektu Frans Johansson

Říkáte, že dnešek je pravděpodobně nejpomalejším dnem, který ode dneška zažijeme. Co tím myslíte?

Svět kolem nás se mění velmi rychle. Musíme si uvědomit, že neustále roste počet vzdělaných lidí, dostávají se nám do rukou nástroje umožňující nám dělat věci, které bychom ještě před nedávnem nedokázali. Co víc, těchto nástrojů neustále přibývá a zlepšují se. Kromě toho je svět stále propojenější. Když jsem studoval na vysoké škole, mohli jste jednoduše vzít nápad, který měl někdo ve Spojených státech, a postavit si na něm svůj byznys třeba ve Švédsku. Protože šance, že by někdo z USA byl schopen efektivně oslovovat zákazníky na druhé straně světa, byla velmi malá. Trvalo roky vybudovat firmu schopnou fungovat na mezinárodní úrovni. Ale dnes? Cokoli děláte na téměř libovolném místě na světě, se může okamžitě rozšířit. Lidé se o tom dozvědí během několika okamžiků, i když vás dělí tisíce kilometrů. Sdílení informací je rychlejší a rychlejší. Takže máme více lidí, ti jsou vzdělanější, a navíc propojenější. K tomu přidejme, že máme k dispozici více peněz. Dostatek volných aktiv dovoluje vyzkoušet skoro každou myšlenku, nápad, nebo technologii. Znamená to, že pokud je vaše myšlenka skutečně inovativní, můžete celkem snadno získat finanční zázemí pro její otestování a případně realizaci. Díky tomu všemu se mění naše očekávání. Nejde tedy jen o vývoj technologií, jak si někdy myslíme, jde o skutečnou změnu našeho vnímání světa, našeho chování, toho, co očekáváme. To je koktejl, který musí nutně změny zrychlovat. Uvědomme si, že i nápad, který by dříve zapadl, se dnes může stát hitem. Je mnohem snadnější ho uvést v život a prokázat, že mohou fungovat i věci, o kterých si mnoho lidí myslí, že fungovat nemohou.

Jaký mají tyto změny vliv na byznys?

Projevuje se to hned v několika rovinách. Především, některé obory a odvětví prostě zmizí a už se nikdy nevrátí zpět. Pokud v takovém odvětví fungujete, je to pro vás zásadní − buď se vydáte jiným směrem, najdete si jinou cestu, nebo zmizíte také. Zároveň se ale neustále nová odvětví a obory rodí, což představuje úplně jinou výzvu. Když si uvědomíte, jak to fungovalo dříve, vybudovat velkou firmu třeba s mezinárodním přesahem, chtělo spoustu času. Mohlo to trvat roky, možná desetiletí. Ale dnes − díky propojenosti světa a dostatku volných aktiv, o tom jsme již mluvili − to už neplatí. Dnes můžete vybudovat velkou firmu, s trochou nadsázky, během pár minut. Není problém začít konkurovat zavedené značce, jejíž pozice se zdála ještě nedávno zcela neotřesitelnou.

Dnes už nestačí zaměřit se jen na jeden segment a snažit se růst velmi pomalu, postupně, tak aby to pro vás bylo komfortní. Pokud to uděláte, rychle se objeví někdo, kdo vás předstihne a ukousne si váš kus koláče na trhu. Dnes už nemůžete čekat, až si budete jisti, že je správný čas se posunout dál. Jistota z našeho světa, alespoň toho byznysového, mizí.

Jaký vliv to má na lidi? Jak se s tím mohou vyrovnat?

První, co si musí uvědomit nebo připustit, je fakt, že to, kde dnes jsou, jak sem došli, vlastně nijak nepředurčuje to, kde budou za nějaký čas. Doba jistoty je prostě pryč. Pokud chcete přežít, musíte skutečně aktivně vyhledávat nové příležitosti, musíte se opravdu pídit po změně. To znamená úplně změnit myšlení, přístup k tomu, co děláte. Protože dnes nebudete vědět, jakou změnu a jak ji udělat. Musíte být připraveni to zkoušet. Dnes je potřeba dokázat věci dělat rychle, nemusíte dodat naprosto dokonalou službu nebo produkt, ale musíte ho dodat rychle. Manažeři se tak musí úplně přeorientovat od toho, kdy chtějí dělat vše stoprocentní, chtějí si být naprosto jisti, že jejich produkt je bezchybný. To, nač se musí dnes soustředit, je efektivita a schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám, a samozřejmě rychlost.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?