Jako student univerzity musel, Alex Ross, bývalý poradce pro inovace Hilary Clintonové po nocích pracovat jako uklízeč koncertní haly. Na rozdíl od jeho dočasných kolegů v úklidu to byla pro něj jenom letní brigáda, nikoliv dlouhodobý způsob obživy. V knize Obory buducnosti se zamýšlí nad budoucností některých povolání a nad tím, jaký vliv budou mít nové technologie na globální ekonomiku a pracovní trh.

Podle něj z nové průmyslové revoluce vzejdou vítězové a poražení. Když se Ross zamýšlí nad osudem již zmíněných údržbářů, rozsudek zní jasně. Nahrazování lidské pracovní síly robotickou technikou se v první řadě dotkne, pokud se to tak už nestalo, zejména povolání, která jsou nebezpečná, špinavá nebo rutinní a kde není potřeba mezilidská interakce. Mezi taková patří například pásová výroba, uklízení nebo překlad psaného textu. Čím dál však pronikají roboti i na pracovní mísa v oboru služeb. Úkony, které se kdysi pokládaly za výsostnou doménu lidí − veškeré typy vyžadující cit pro aktuální situaci, prostorové uvažování, manuální obratnost a schopnost pochopit kontext či odhadnou lidské jednání − se právě otvírají robotům.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?