Pavel Dostál

ředitel regionu Střední Morava, Veolia Energie ČR

Je to stejné jako v osobním životě − hlavní je plnit sliby. Splnění závazků ke svým zákazníkům, dodavatelům a kolegům (zaměstnancům) je pro mě prioritou. V našem podnikání, kdy zajišťujeme tepelnou pohodu pro velké množství domácností, se spolehlivost dodávek považuje za zásadní. Teplo a služby jsou poskytovány v nepřetržitém režimu a tomu jsme se museli přizpůsobit. Naši zákazníci po nás požadují také zajištění ekonomické výhodnosti − tu nejlepší cenu. Teplo zároveň musíme a chceme dodávat s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Proto investujeme do našich zdrojů a v předstihu plníme přísné emisní limity. Spolupracujeme s městy a podporujeme některé akce v regionu.

V současnosti je náš největší problém nárůst cen za povolenky CO2. Náklady rostou, ale my zdražovat nemůžeme, abychom neztratili zákazníky. Teplárenství je ve složité situaci kvůli evropskému tlaku a nerovným podmínkám v ČR. Máme program na modernizaci našich technologií a snažíme se zvýšit účinnost našich soustav. Hlavním palivem přestane být černé uhlí, více budeme spalovat biomasu, alternativní paliva a plyn. Připravujeme se, ovšem změna palivového mixu je dlouhodobá a investičně náročná.

Jednoznačně je potřeba zlepšit dopravní infrastrukturu. Přerov se od prosince může pochlubit, že má svoje dálnice, jednu od severu a druhou od jihu. Průjezdnost města Přerova a bohužel také Olomouce je však velký problém. Jak pro nás, tak pro naše zákazníky je opravdu limitující dopravní obslužnost. Doprava zboží po železnici je sice preferována, dobré silniční spojení je však nutností.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?