Mobilita talentů: jak skórovat na domácí metě

Pracovní trh je dlouhodobě přesycen, a nedostatek kvalitních kandidátů tak pro společnosti představuje největší překážku při obsazování klíčových rolí. Jako řešení se nabízí interní mobilita zaměstnanců, a to již nejen mezi pozicemi, ale i projekty či lokacemi. O mnoha společnostech v České republice stále platí, že je pro zaměstnance snazší nalézt novou práci mimo firmu. Přitom interní mobilita vede k posílení zaměstnanecké angažovanosti, růstu i větší výkonnosti společnosti.

Od práce k superpráci

Drtivá většina organizací v příštích letech očekává častější využívání umělé inteligence, automatizace či robotiky. Organizace tak zjišťují, že jejich stávající nastavení pracovních míst musí projít auditem a je potřeba je změnit. U těchto míst tak bude u zaměstnanců kladen důraz na propojování lidských a technických dovedností se schopností integrace s novými technologiemi.

Alternativní pracovní síla jako hlavní proud

Dříve dominanta oblasti IT, dnes již standard v budování ekosystému pracovní síly organizací. Za výhody spolupráce se nejčastěji považují přínos v podobě nových zkušeností a nápadů od těchto pracovníků, technické zkušenosti a flexibilita spolupráce jak na straně společnosti, tak na straně jednotlivce. Alternativní pracovní síla není jen o angažování kontraktorů a OSVČ. Ekosystém pracovní síly se do budoucna rozroste o skupiny "gig" workers, crowd týmů atd.

Výkon organizace jako týmový sport

Stále častěji se setkáváme s agilním modelem fungování společnosti, který je založený na digitalizaci a fungování týmů napříč firmou. I když velké procento organizací působících na českém trhu považuje fungování v týmech za přispívající k lepším výkonům, stále se setkáváme s bariérami, jež efektivitu týmů brzdí. Patří mezi ně především neodpovídající řízení výkonu zaměstnanců, neznalost v oblasti řízení týmů v konceptu agile, nedostatečné technologie a v neposlední řadě jsou to nerealistická očekávání topmanagementu ohledně délky implementace. Ta je někdy několikanásobně podceněna.

Zaměstnanecká zkušenost

Lídři si stále více uvědomují, že zaměstnanci jsou stejně důležití jako zákazníci. Od zákazníků se ale liší, například tím, že se svými zaměstnavateli mají dlouhodobější a osobnější vztahy, nebo tím, že je jejich zkušenost postavena na kultuře. Snahy o budování zaměstnanecké zkušenosti by se neměly omezovat jen na aspekty benefitů, vytváření rovnováhy mezi osobním a pracovním životem a well-being. Důležité je, aby zaměstnanci svoji práci považovali za smysluplnou, měli příležitosti k růstu a důvěřovali svým společnostem.

Získávání talentů: náborem to pouze začíná

Společnosti se již několik let potýkají s nedostatkem talentů. Jsou tedy nuceny přicházet stále s novými způsoby, jak na trhu práce zaujmout a oslovit. Není divu, že v dnešní době jsou to právě jednoduše obsluhovatelné technologie, které se stávají benefitem pro zaměstnance. Především je tomu tak u mladé generace, která je s "vymoženostmi" dnešní doby v kontaktu prakticky ve všech aspektech svého života.

Autoři: red