Agilní transformace probíhá v Česku již v řádu několika let. Za tu dobu urazily tuzemské společnosti značný kus práce. Podle loňského průzkumu společnosti KPMG mezi téměř 130 respondenty ze 17 států z celého světa vykazují české firmy především v bankovním sektoru vysokou vyspělost na poli agilního řízení. "Firmy v Česku jsou k agilním metodám řízení vstřícné a agilní fungování využívají i v takzvaném velkém rozsahu čili scaled agile − to znamená na úrovni celé firmy. Díky tomu se řadí v tomto ohledu hned za nejpokročilejší země v Evropě," vysvětluje Martin Hladík, partner KPMG Česká republika.

I přesto ale musí české společnosti podle průzkumu na několika oblastech ještě zapracovat. Jednou z nich je například připravenost zaměstnanců. Až 70 procent tuzemských respondentů poukázalo na to, že jejich pracovníci ještě nejsou na agilitu připraveni. Vedle toho jen jedna třetina dotázaných uvedla, že v jejich společnosti působí agilní koučové. I v tom stojí podle výzkumu pro české firmy výzva do budoucna. Potřebu agilních koučů a připravenost firmy zdůrazňuje při transformaci i Karel Kotoun, manažer pro oblast finančních služeb poradenské společnosti Accenture. "Je zapotřebí mít dobře nastavený interní projektový management, který bude provázet organizaci v průběhu transformace. Pro školení lidí je také vhodné integrovat do svých týmů agilní kouče, ať už z interních, či externích společností," komentuje Kotoun.

A jak se na posledních několik let dívají samotné tuzemské firmy, které agilní transformací už prošly a stále ještě procházejí? Zeptali jsme se několika z nich, jak si s agilitou vedly a jak k ní přistupují. Co by s odstupem času udělaly jinak? A jak na agilitu reagovali jejich zaměstnanci?

Ještě 298 let práce

V NN pojišťovně a penzijní společnosti začali s agilní transformací v lednu 2018, kdy se vedení společnosti ujal nový generální ředitel Maurick Schellekens. "V souladu s vizí nové NN jsme tehdy vytvořili první cross-funkční tým, který byl stoprocentně dedikovaný na dodávku konkrétního digitálního řešení," komentuje Petr Kopřiva, šéf strategického rozvoje společnosti. Zároveň s tím do firmy najali dva externí agilní kouče, kteří pomáhali s adaptací na agilní řízení a jeho porozumění. "Zhruba po půl roce práce tohoto pilotního týmu se dalo říct, že úroveň agilního řízení již dosahuje určitých kvalit, postupně začaly vznikat další cross-funkční týmy a začali jsme sklízet i první ovoce našeho úsilí," podotýká Kopřiva.

Jako výsledek agilního řízení vznikl nový produkt pro externí a interní finanční zprostředkovatele, který umožnil plně digitální sjednání životního pojištění NN v Česku a na Slovensku. "O úspěšnosti tohoto řešení svědčí fakt, že už po několika měsících měl tento nástroj 20 tisíc aktivních uživatelů," uvádí Kopřiva. "Zařadil se tak mezi nejúspěšnější řešení pro zprostředkování životního pojištění na českém a slovenském trhu," dodává.

V současnosti v NN agilně pracuje přibližně 50 zaměstnanců, tedy asi desetina firmy. Další týmy začínají s agilní transformací právě v těchto dnech. "Cílem je rozšířit tento způsob práce do většiny firmy, aby jednotlivá oddělení nefungovala izolovaně, ale spolupracovala ve smíšených týmech s jasnými cíli ve prospěch celé firmy," vysvětluje Kopřiva.

Podle jeho slov přinesl přechod na agilní řízení významné zvýšení kvality spolupráce a odpovědnosti týmu za dodaný výsledek. Od počátku se snažili především o důsledné zavádění principů a technik, které agilní prostředí umožňuje. "Kdybychom začínali znovu, pravděpodobně bychom nepostupovali výrazně jinak, jen bychom byli v některých krocích důslednější," podotýká Kopřiva. "Celkový přechod na agilní řízení je však neustálý proces. Proto s určitou nadsázkou říkáme, že po dvou letech jsme sice udělali obrovský kus práce, ale ještě dalších 298 let usilovného snažení máme před sebou," dodává.

Agilita jako program zaměřený na lidi

V Komerční bance odstartovali agilní transformaci o pár měsíců později, a to v květnu roku 2018. Kompletně ji završili v loňském únoru. "V rámci KB takto vnikla celá řada nových produktů a služeb − například možnost platit prostřednictvím Apple Pay, Dark mode pro mobilní aplikaci, aplikace KB Alexa, nová kreditní karta 4U, založení on-line balíčku běžného účtu, zavedení instantních plateb nebo štafetová hypotéka," jmenuje Michal Vytiska, manažer pro strategický rozvoj společnosti. V současnosti v Komerční bance agilně pracuje zhruba 1800 zaměstnanců. Konkrétní statistiky o tom, jestli přechod na agilní řízení ovlivnil například produktivitu celé společnosti, v tuto chvíli ještě nemají k dispozici. Nicméně podle Vytisky počítají s tím, že se zvýší motivace zaměstnanců, vzroste produktivita o více než 10 procent a současně se zkrátí čas při dodávání změn.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?