Moudrost je obtížné přesně definovat, ale většina lidí významu tohoto slova rozumí. Tento pojem také není nijak nový. Navzdory tomu, že v Bibli je zmíněna zhruba dvěstěkrát, začali psychologové moudrost podrobně zkoumat a měřit až v druhé polovině 90. let 20. století. V současné době už známe řadu definic moudrosti, které se v zásadě shodují na čtyřech základních vlastnostech, jež nedávno popsal Igor Grossmann ve svém článku Wisdom in context. Jedná se (volně přeloženo) o intelektuální pokoru, schopnost hledání kompromisu, uvědomění si nejistoty a potřeby změny a schopnost přemýšlet v širším kontextu a nazírat na problém z pohledu druhých.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?