Udržení pozornosti a proaktivity u větší skupiny osob prostřednictvím elektronické komunikace je složitý úkol. Influencer marketing je disciplína vyžadující pozornost a péči při komunikaci s početnou komunitou lidí. Jde o správu kampaní využívajících v jednom momentu stovky až tisíce nanoinfluencerů. Od těch si firmy prostřednictvím specializované marketiningové agentury žádají jejich vlastní názor, zapojení do propagace výrobků či služeb, a tedy hlavně aktivitu. Rozsáhlé zkušenosti má v tomto směru společnost Territory Influence. Staví především na pravidelné komunikaci a hlavně motivaci adresátů. Možná se některé tyto zkušenosti budou hodit v okamžiku, kdy i řada dalších musí své týmy, byť menší, řídit na dálku bez možnosti osobního kontaktu.

Systematická práce s lidmi

Jednou z účinných forem marketingu v rámci sociálních sítí je influencer marketing využívající vliv uznávaných osob na své followery či přátele. Influenceři se dělí podle velikosti zásahu do několika skupin, z nichž každá má svůj specifický způsob působení na danou cílovou skupinu. Komunikovat s jedním, dvěma či několika málo influencery marketingové oddělení firmy ještě zvládnout může. Specifickou disciplínou, která spočívá v komunikaci s celou komunitou lidí, je komunikace s tzv. nanoinfluencery. Ta je v mnoha parametrech velmi blízká interní komunikaci v rámci firmy. Pokud totiž nechcete, aby interní firemní newsletter četlo pouhé jedno procento adresátů, musíte je k jejich vlastní aktivitě motivovat. Právě motivací lze docílit výrazně většího zapojení osob v rámci komunity.

V případě téhle skupiny jde o přesně cílenou komunikaci k řádu stovek až tisíců aktivních adresátů. Je to skupina o něco větší než firma. Víceméně jde o běžné spotřebitele, jež na sociálních sítích sledují třeba jen stovky nebo nižší tisíce sledujících. Síla nanoinfluencerů spočívá v jejich uvěřitelnosti a vlastní aktivitě. Své doporučení na základě reálné zkušenosti s produktem či službou umějí navíc šířit verbálně, tedy off-line, mezi své přátele, známé a kolegy/ně v práci. Ti jejich názoru věří a nechají si od nich díky osobní známosti poradit.

V kampani realizované prostřednictvím nanoinfluencerů jsou zahrnuty stovky, ale klidně i tisíce koncových zákazníků, což umožňuje velký zásah. Čím dál více tak využívají nanoinfluencery a váhu důvěryhodného doporučení. Při komunikaci s komunitou čítající stovky až tisíce lidí využíváme naše jedinečné know-how, které tuto komunitu dokáže udržovat stále aktivní. Několik desítek nanoinfluencerů může mít v případě správně nastavené kampaně větší přínos pro značku a vliv na vnímání zákazníky než pěvecká star se statisíci followerů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?