Termín firemní kultura jsme převzali z anglosaského světa, kde má kultura jiný význam než ve středoevropském prostoru. U nás ji často vnímáme v tom užším smyslu jako tvůrčí lidskou činnost, pojí se s uměním a obecně s čímsi vyšším. V anglosaském světě je to naopak věc norem a způsobu chování v každodenním životě skupin lidí nebo firmy.

Chcete-li popsat kulturu jiného národa či jiné rodiny, je to vlastně skoro stejné jako změřit kulturu firemní. Pokud chcete vylíčit zvyky, hodnoty, normy a vzorce chování, musíte si nejprve definovat oblasti i jednotlivosti, na které se při tom soustředíte. Popis kultury jakéhokoliv společenství může být prakticky nekonečný, protože se při něm můžete zaměřit na stovky a tisíce definujících momentů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?