Když se v roce 2019 pouštěla Stanislava Mátlová, leadership & talent manager společnosti Vodafone, ve spolupráci s českou firmou Talentwork do testování nového HR softwaru pod názvem TWPA (Talent­Work People Analytics), hledala v první řadě inovativní přístup k práci s talenty. Dnes má za sebou roční zkušenost a spouští druhý ročník programu s novými projekty a novými lidmi. V koncepci softwaru TWPA, který celý proces řídí, vidí pro svou práci nadějnou budoucnost.

"Hledali jsme cestu, jak zapojit počítače do moderního HR procesu. Podpořit s jejich po­mocí změnu, která vede od přidělování práce manažerem k vytváření práce na míru podle individuálního potenciálu každého zaměstnance. Věříme totiž, že právě činností, pro kterou má člověk největší předpoklady, motivaci a kterou se sám svobodně rozhodl vykonávat, dokáže nejefektivněji přispět k růstu firmy," vysvětluje Michal Martoch z Talentworku. Ten se ve firmách zabývá zaváděním nových přístupů k managementu a podporou práce na dálku s využitím moderních technologií.

Rozvoj vede přes silné stránky

"Nechtěli jsme pro naše lidi další klasický roční program zahrnující jen kvalitní školení," vysvětluje Stanislava Mátlová a dodává: "Přemýšleli jsme, jak se na rozvoj lidí podívat trochu jinak." Spolu s Michalem Martochem ji tenkrát napadlo nasbírat v rámci firmy projekty, které zatím čekají na realizaci. Většinou proto, že na ně nejsou volné lidské kapacity. Na těchto konkrétních projektech naplánovali otestovat nový software k diagnostice a využití talentů, který začala nabízet firma Talentwork. Aby se lidé mohli rozvíjet učením se ze skutečných problémů, vytvářet sítě vztahů napříč firmou a získávat živou zpětnou vazbu od kolegů. Zažít reálnou akci místo simulovaných problémů.

Myšlenka využití reálných projektů k rozvoji lidí se vedení společnosti líbila. "Chtěli jsme v první řadě začít více zaměřovat pozornost na silné stránky každého jednotlivce. Na to, co mu jde a přirozeně ho baví, místo řešení a dohánění nedostatků," říká Stanislava Mátlová a pokračuje: "Rozhodli jsme se proto pro testování metodikou institutu Gallup v kombinaci se softwarem TWPA, který výsledky testů spolu s dalšími informacemi o jednotlivých lidech vyhodnocuje a na jejich základě navrhuje ideální složení týmů pro konkrétní projekty." Podobný princip se Stanislavě Mátlové osvědčil už u jiné firmy a měla chuť aplikovat ho i ve Vodafonu.

Software Talentworku se přitom na sestavování týmů dívá z několika pohledů. Do svého algoritmu zahrnuje nejen výsledky talentových testů a pořadí 34 talentů podle již zmíněné metodiky Gallup nebo hodnotový žebříček každého člověka, ale také popisuje jeho potenciál z pohledu efektivity firmy nebo se do detailu zabývá činnostmi, které daný projekt obnáší. "Z mého HR pohledu je testovaný software neobvykle dobře schopen propojovat potenciál člověka s tím, jaká činnost mu jde nejlépe, a s tím, podle jakých hodnot potřebuje pracovat, aby maximálně využil své talenty ve prospěch růstu firmy," přibližuje svou zkušenost Stanislava Mátlová. To konkrétně znamená, že software při návrhu konkrétních lidí pro konkrétní projekty dbá například na to, aby každý mohl vykonávat takovou činnost, která je v souladu s jeho silnými stránkami a maximálně kompenzovala ty slabé. A aby tato činnost byla co nejvíce hodnotově v souladu s tím, čemu daný člověk věří. A nakonec aby ho tato práce naplňovala a měl chuť se v ní rozvíjet.

U všech těchto parametrů přitom existují měřitelné výsledky, které je software schopen rychle a efektivně vyhodnotit a využít pro to, aby pro projekt navrhl několik možných složení úspěšného realizačního týmu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?