Ať už se jedná o moderní náborové aplikace, nebo o zavádění chatbotů, tuzemské firmy se automatizaci a robotizaci v HR odděleních rozhodně věnují. Většina dotázaných personalistů se také domnívá, že v budoucnu nahradí velkou část HR procesů technologie. Podle nich kupříkladu může dojít ke zefektivnění výběrových řízení nebo zmenšení počtu fyzických pohovorů. Zároveň ale v této souvislosti upozorňují na nutnost upravení legislativy. Zeptali jsme se několika tuzemských firem, jak u nich probíhá modernizace v HR oblasti. Na čem nyní pracují? A bojí se, že práci personalistů převezmou roboti?

Domlouváme aplikaci na hledání práce

V jazykové škole James Cook Languages se v současnosti zajímají o software, který by jim umožnil automatizaci práce. V posledním kvartálu loňského roku tento program pilotně zkoušeli na elektronické podepisování smluv s lektory. "Pilot byl úspěšný a momentálně pracujeme na nastavení systému tak, abychom veškeré pracovněprávní dokumenty s lektory v rámci celé České republiky podepisovali elektronicky," uvádí Bibiana Machátová, HR manažerka společnosti. "Výrazně nám to pomůže v pravidelné agendě tisku, podepisování a archivace smluv. Do budoucna plánujeme systém zavést napříč celou společností EDUA Group," dodává. Na vykonávání HR procesů se v James Cook Languages stále velkou měrou podílí zaměstnanci. Chatboty ve firmě nevyužívají a ani to nemají do budoucna v plánu. "V současné době zkoumáme možnosti zefektivnění a zautomatizování práce s kandidáty, kteří se hlásí na lektorské pozice," komentuje Machátová.

Podle ní se v budoucnu mnoho procesů v HR odděleních přenese kompletně do on-line prostředí. "Ať už zmiňovaná administrativa a podepisování smluv, nebo například i formát pohovorů. Už nyní jich děláme čtvrtinu on-line přes Google Hangouts a věřím, že toto číslo ještě poroste," vysvětluje. Také si je jistá, že personalisty čeká i změna v tom, jakým způsobem se budou kandidáti hlásit na pozice a vyhledávat informace o potenciálních zaměstnavatelích. "Centrum dění se ještě více přesune do mobilního telefonu. My sami jsme nyní v procesu domlouvání spolupráce se start-upem, který představuje novou aplikaci na hledání práce. Sama jsem zvědavá, jak se bude spolupráce vyvíjet a jestli je český trh práce připravený na tuto novinku," dodává Machátová.

V další jazykové škole Lingua Centrum využívají vlastní on-line systém s názvem LAPort − Lingua Admin Portál, který zaštiťuje mimo jiné nábor lektorů po celém Česku. "Lektoři se nám hlásí klasicky přes webové rozhraní a dle jazyka a regionu jsou přidělování adminům, kteří je poté pozvou na ukázkovou hodinu," vysvětluje Simona Škurková, ředitelka společnosti. "Dále systém sám hlídá aktuálnost lektorských profilů − jejich časové možnosti, smlouvy, platové podmínky nebo osobní informace, jako například jaké obory lektor učí, zda je řidič nebo má-li zkušenost s výukou přes Skype," dodává. On-line systém také automaticky sleduje, zda se kandidát už na pozici lektora hlásil a prošel, či neprošel ukázkovou hodinou. "Náš on-line systém je také GDPR friendly, to znamená, že žádné papíry typu CV nebo diplomy se neválí po kancelářích, což je jedna z největších a nejdůležitějších novinek poslední doby," dodává Škurková.

Například o zavedení chatbota ale v Lingua Centrum neuvažují. "Výuka cizích jazyků stejně jako vzdělávání obecně je oblast, kde věříme v přímý kontakt s kandidátem a zodpovězení jeho otázek, ať již na osobní bázi, či formou on-line pohovorů. Chatboty v rámci náboru ani webové sekce Kariéra tedy nevyužíváme," uvádí Škurková. Budoucnost v lidských zdrojích vidí v plné automatizaci včetně všech aspektů náboru lektorů, jakým může být například ukázková hodina. "I ta má totiž svá pravidla. A věřím, že poznat dobrého lektora bude za pár desítek let schopná i precizně naprogramovaná umělá inteligence," dodává ředitelka společnosti.

Představíme elektronické výplatní pásky

V obchodním řetězci Albert pracují na tom, aby se v oblasti moderních HR systémů posouvali vpřed. Jako součást skupiny Ahold Delhaize slaďují lokální plány v oblasti zavádění nových HR systémů s těmi globálními. "Aktuálně máme zmapované procesy, které chceme automatizovat, a připravujeme plán zavádění řešení," uvádí Martina Odehnalová, HR manažerka společnosti. V nejbližší době tak zaměstnancům například představí elektronické výplatní pásky. Vedle toho také spolupracují s prodejnami a distribučními centry na řešení pro plánování směn. "Úspěšně rozjíždíme aplikaci pro nábor a burzu směn, která je primárně určena pro zaměstnance pracující na dohodu. Aktuálně ji testujeme na prodejnách v Praze a Brně," popisuje Odehnalová. "Tímto krokem chceme oslovit především mladší generace. Na naše kroky má samozřejmě vliv také legislativa, ale i ta jde vpřed. Příkladem může být nový proces e-neschopenek," dodává. Do budoucna také plánují využití chatbota. Přenechání rutinních a opakujících se činností strojům je podle Odehnalové klíčové. "Umožní nám to získat více prostoru pro profesionální podporu našich zaměstnanců," míní.

V následujících pěti až deseti letech se podle ní posune vývoj v HR odděleních ve dvou směrech. "Na jedné straně se bude HR rozvíjet v oblasti automatizovaného zpracování dat a procesů. Významně se posílí role zaměstnanců a manažerů jako správců svých HR dat. Bude se klást větší důraz na ochranu osobních dat," popisuje Odehnalová jeden aspekt. "Na druhé straně bude klíčová role HR při plánování a realizaci automatizace, robotizace a on-line řešení v samotném podnikání, protože tyto trendy nejsou pouze součástí HR, ale všech dalších odvětví. Jsme v období významných strukturálních změn, kdy vznikají a budou vznikat nové pozice. Naopak tradiční pozice budou postupně zanikat," míní Odehnalová a dodává, že bez kontinuální podpory vzdělávání bude náročné se těmto trendům přizpůsobit.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?