V polovině března musely tuzemské firmy reagovat na vládní opatření, která v Česku začala platit kvůli šíření nového typu koronaviru. Tam, kde si to mohlo vedení firem dovolit, poslalo zaměstnance pracovat domů. V některých oblastech ale z pohodlí pohovky pracovat nejde. Firmy se tak musely vypořádat s tím, jak zabezpečit své zaměstnance, kteří na pracoviště docházet musí. Co bylo pro firmy z hlediska práce z domova největší překážkou? A jak zvládly porady, které musely probíhat prostřednictvím on-line kanálů? Zeptali jsme se na to zástupců několika tuzemských společností.

Vedení zůstalo na pracovišti

V brněnském vývojářském studiu Futured pracují od poloviny března všichni zaměstnanci na home officu. "Pohybujeme se v technologické oblasti, proto pro nás nebylo příliš náročné zavést nové procesy spojené s novou technologií. Co jsme museli nahradit, jsou sociální kontakty," komentuje Lukáš Strnadel, výkonný ředitel společnosti. "Máme nový kanál v našem komunikačním nástroji, který se věnuje jen tipům a trikům na zvládnutí home officu, do kterého přispívají všichni kolegové a dělí se průběžně o zkušenosti," dodává. Podle něj je na tomto režimu nejobtížnější se nesetkávat s kolegy a také to, že je nutné přenést ještě větší zodpovědnost na jednotlivé týmy. "Snažíme se nyní podporovat disciplínu a morálku," komentuje Strnadel.

Málo kolegů v kanceláři a smutná atmosféra byly podle Jana Skovajsy, výkonného ředitele start-upu MyTimi, nejtěžší věcí i pro ně. Vedle toho ale práce z domova nepředstavovala pro firmu, která poskytuje služby virtuální asistence pro veřejnost, velkou změnu. "V zásadě máme 800 externích spolupracovníků na home officu neustále. Jinými slovy to byl pro nás v tomto směru velmi malý zásah. Velký zásah to byl v tom, že dva klíčoví zaměstnanci mají nařízenou karanténu kvůli cestě do zahraničí, ale tam to v dnešní době není problém koordinovat on-line," popisuje Skovajsa. Na pracovišti v této situaci zůstali jen klíčoví zaměstnanci a on sám. "Asi bych doma nevydržel celou dobu," dodává.

I ve firmě Společně, která provozuje kontaktní místa pro seniory, Senior pointy, se vyskytuje na pracovišti jen vedení a pracovníci nezbytní pro fungování projektů. Podle Jakuba Cardy, ředitele společnosti, bylo nejsložitější zajistit, aby pracovníci doma podávali požadované výkony. "Je to složitější, ale organizace zatím jede, dejme tomu, na 85 procent standardního výkonu," podotýká Carda.

Také v obchodně-technologické společnosti TechSim Engineering dochází na pracoviště jen vedení firmy za účelem strategických porad. Zbytek pracuje z domova. "Porady a schůzky probíhají ve stejném duchu jako před zavedením preventivních opatření. Poradu je akorát nutné lépe řídit, musí být jasně dané, kdo má kdy slovo a co za informace má předávat," míní obchodní ředitelka společnosti Šárka Trubelová a dodává, že se v této situaci se žádnými problémy na straně zaměstnanců nepotýkají. "Jediným důležitým výpadkem je omezení návštěv u našich zákazníků, které dříve tvořilo velkou část pracovního týdne − snažíme se tuto část co nejlépe nahradit právě on-line schůzkami," dodává.

Zastihlo nás to připravené

V bankovní společnosti BSC zase začali po vládních opatřeních fungovat podle předem připraveného plánu − takzvaného Business Continuity Plan, který ve firmě nastavuje pravidla, jak se mají určité skupiny zaměstnanců chovat při mimořádných událostech, jako jsou například živelní pohromy, požáry nebo právě pandemie. "Určitou výhodou je pro nás fakt, že jsme firma plně digitalizovaná, a to platí i pro technické zázemí, které je z větší části postavené na cloudové infrastruktuře," vysvětluje Josef Řezáč, manažer zákaznické péče a vedoucí IT oddělení společnosti. "Vyhlášení práce z domova pro nás tedy nepředstavovalo neřešitelný problém a ověřili jsme si, že procesy, nástroje a záložní mechanismy, které máme připravené, jsou plně funkční," dodává. Podle plánu například ustanovili tým krizového řízení, který ve firmě řídí všechny další aktivity spojené s mimořádnými událostmi. "Odpovědné osoby si musí být v případě krize vědomy, co se od nich bude očekávat, technologie budou zálohovány, budou nastaveny správné komunikační kanály a úlohy správně prioritizovány," popisuje Řezáč.

V nadnárodní farmaceutické společnosti MSD s působností v Česku zase přijali potřebná opatření ještě před zavedením nouzového stavu. "Vzhledem k tomu, že zaměstnáváme více než 1500 lidí z celého světa ve dvou budovách na Smíchově, bylo vcelku brzy jasné, že musíme opatření přijmout velmi rychle," popisuje Stefano Santangelo, generální ředitel české divize společnosti. V současnosti pracuje většina firmy z domova a zatím se to obešlo bez překážek. "Je štěstím v neštěstí, že pandemie nás zastihla dobře připravené. Dlouho předtím, než vypukla, se MSD digitalizovala − zavedli jsme celou řadu nástrojů, které nám umožňují být v kontaktu s našimi zákazníky i uvnitř firmy on-line a virtuálně. Stále jsme k dispozici lékařům, lékárnám a primárně pacientům," vysvětluje Santangelo.

Nové technologie byly v této situaci velkou pomocí i v jazykové škole James Cook Languages. "Naší nespornou výhodou bylo, že celá naše společnost funguje od minulého roku pomocí technologií Google, které umožňují práci kdykoliv a kdekoliv. Přístup k dokumentům není vázán na konkrétní disky počítačů, všechny materiály máme po přihlášení do svých Google účtů přístupné z jakéhokoliv počítače, tabletu či mobilního telefonu," vysvětluje Bibiana Machátová, HR manažerka společnosti. Největší výzvou pro ně však byl hladký přechod lektorů do on-line prostředí. "Mnoho z nich bylo zvyklých pouze na klasickou prezenční výuku a práce s technologiemi jako Google Classroom či Zoomer, určenými k on-line výuce, pro ně byla novinkou. Zároveň ne všichni byli pro on-line výuku dokonale technicky vybaveni," dodává Machátová.

Kde nejde pracovat z domova

Nicméně ve společnostech, kde je práce z domova na většině pozic nemožná, přinesla celá situace více starostí. V kurýrní společnosti Der Kurier se odehrály značné změny. "U nás jsme v prvních dnech zjišťovali možnost přejezdu přes hranice. Zprvu nebylo úplně zřejmé, jaké typy vozidel budou přes hranice puštěné. V tisku bylo mylně uváděno, že kamionová doprava bude puštěna. To by znamenalo, že menší vozy ne. Nakonec se během dvou až tří dnů situace vyjasnila," komentuje první okamžiky Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti. Následně rozdělili provoz na dvě poloviny, kdy část zaměstnanců z provozu pracuje z domova a část zase z kanceláře. "Například i kurýři nám nyní nakládají po jednom, abychom minimalizovali možnost toho, že se navzájem potkají. Nicméně stoprocentně to bohužel oddělit nejde. Lidem těžko můžete zakázat se mezi sebou v práci potkat," komentuje Lukeš.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?