Ale žít na dluh je žít nad poměry. V ekonomické teorii je mnoho vysvětlení, co a jak a proč v ekonomice funguje právě tak, jak funguje. Mezi většími i menšími nesmysly člověk pak těžko hledá a rozpoznává pravdu. A pouze pravda je "cesta dál". A tou pravdou je, že každý, kdo v historii posunoval− ať už svou osobní linii blahobytu či výrazně přispěl k posunu linie blahobytu společnosti −, se ať již vědomě nebo podvědomě řídil několika zásadními principy.

Prvním z nich je kázeň a odříkání. Druhým je produkce. Pouze ten, kdo si něco odepře a dodržuje disciplínu, může postupně díky výrobě, službě − zkrátka produkci užitečných věcí a servisu pro druhé − vytvořit alespoň základ malého kapitálu. Naučí se "po cestě" také několik dost zásadních dovedností v tom, jak se podniká, jak se obecně žije. Tato cesta formuje také člověka samotného, jeho charakter. Existuje nepřeberné množství životopisů, kde je tato linie patrná.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?