Nová vládní strategie pro vzdělávání by měla být schválena v červnu nebo na podzim tohoto roku. Zatím je k dispozici jenom podkladový materiál pod názvem Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030. V dokumentu se mimo jiné mluví o celoživotním učení. Je mu věnována kapitola pod názvem Celoživotní učení, využití potenciálu mimoškolního a neformálního vzdělávání. V kontextu celého dokumentu oblast celoživotního učení působí jako určitý "přílepek", který navazuje na vzdělávání počáteční na školách a univerzitách, kde se odehrává základ všeho.

Význam vzdělávání dospělých nedoceňujeme

V zahraničí je běžné, že celoživotní vzdělávání považují za svorník veškerého vzdělávání v průběhu života. Dívají se na něj jako na vzdělávání tzv. od kolébky po hrob. Spadá do něj jak počáteční vzdělávání, tak účast dospělých v dalším vzdělávání během života a obojí má stejnou hodnotu. Když se přitom v ČR ohlédneme do roku 2007, tak už tehdy byla vypracována a vládou schválena Strategie celoživotního učení. V ní byl pojem celoživotního učení definován hned v úvodu následujícím způsobem: "Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho organizačního principu, kdy všechny možnosti učení − ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně − jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života."

V České republice ale stále přetrvává určitá propast mezi vnímáním důležitosti počátečního vzdělávání, které je standardně do patnácti let povinné a až do úrovně vysoké školy vnímáno jako potřebné pro uplatnění na trhu práce. Pak ale nastává fáze, kdy člověk přejde do života dospělého a vzdělávání, jako by se dostalo ve své důležitosti na vedlejší kolej. Podle Eurostatu 2019 ČR patří dlouhodobě k zemím s nízkou účastí dospělých lidí ve vzdělávání (pouhých 8,5 procenta dospělých).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?