Některé nápady zkrátka předběhnou dobu. Když se Ondřej Synovec snažil zefektivnit uzavírání smluv ve své firmě, přišel s nápadem, na který bylo tehdy ještě brzy. Ovšem omezení osobních kontaktů v době karantény ukázalo, jak užitečné může být podepsat smlouvu na dálku, jen na pár kliků.

Myšlenka nějak urychlit a celkově zefektivnit proces podpisu smluv není úplně nová. Jak se zrodila myšlenka iSmlouvy?

Prvotní nápad vznikl asi před třemi lety, nezrodil se tedy v souvislosti s karanténou. Tehdy jsem pracoval v agentuře, která vyvíjela software. V té době jsme uzavírali mnoho smluv a dnes a denně jsme se potýkali s tím, že celý proces nebyl efektivní. Pokud spolupracujete s většími společnostmi, vlastně neustále čekáte na to, až smlouvu či jiný dokument podepíší všichni zainteresovaní. Může jít třeba o předávací protokol, dohodu o mlčenlivosti, bez které nemůžete začít pracovat, a tak podobně. Než ve větší firmě projde dokument tím, čemu se říká podpisové kolečko, zabere to dost času a v řadě případů se celý proces někde zadrhne. To nám komplikovalo práci, a tak jsme se ten problém snažili vyřešit. Chtěli jsme celý proces výrazně zjednodušit a zrychlit.

Jak na to reagovali vaši partneři?

Asi jsme tehdy trochu předběhli domu. Vytvořili jsme jakýsi prototyp systému, který z našeho pohledu vypadal velmi dobře. Ale reakce trhu nebyla úplně pozitivní. Byla trochu podobná, jako když se začínal používat cloud. Firmy se bály, že by mohly informace z jejich smluv uniknout, že by se k nim mohla dostat třeba naše společnost. Podobně jako v případě cloudu panovaly obavy z jejich uložení někde v externím úložišti. Samozřejmě v tom hrála úlohu i jistá konzervativnost, přesvědčení, že dokument uložený v šanonu je bezpečnější. Nakonec jsme tedy produkt na nějakou dobu opustili a věnovali se jiným věcem. Ostatně v té době chyběla i jednotná úprava pro elektronické podepisování dokumentů, nebylo definováno, jaký způsob elektronického podpisování je uznatelný a jaký ne.

Často se setkáváme s požadavkem, abychom si nějaký dokument vytiskli, podepsali ho a naskenovaný poslali zpět. Co s tím?

To je otázka postupné změny mentality a přesvědčování lidí. Nic nejde hned. Na celou věc se musíme dívat ze dvou úhlů pohledu. Na jedné straně stojí náš zákazník, tedy firma, která využívá naši službu a které vystavujeme smlouvy elektronicky. Na druhé jsou pak jeho partneři, tedy firmy, se kterými on smlouvy uzavírá. Naše zákazníky jsme schopni přesvědčit vlastně jednoduše − dá se poměrně přesně vyčíslit, kolik času a nákladů jim přechod na elektronické uzavírání smluv ušetří. V dnešní době k tomu přibývá argument dostupnosti i bez fyzického kontaktu a nakonec i rychlejší cesta k tržbám. Když uzavřete smlouvu rychleji, můžete začít rychleji vydělávat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?