Ján Dolejš

předseda, Česká asociace interim managementu

Velké nebezpečí vidím ve vynucené změně vlastnické struktury. Bude se to týkat hlavně menších firem a tím bude ještě více oslabena střední vrstva podnikatelů, kteří jsou nezávislí na státu a vytvářejí produkty a služby pro své nejbližší okolí. Pohlcení velkými žraloky povede k různým optimalizacím a restrukturalizacím. Ty se většinou dějí ve prospěch společnosti, a ne ve prospěch zákazníka a doprovodným jevem může být zvýšení nezaměstnanosti.

Bohužel, krizi se nedá předejít, ale firmy by se měly ptát samy sebe, jaká rizika přináší okolní svět jejich podnikání, pravidelně je vyhodnocovat a snažit se je eliminovat. Před touto krizí bych poradil, že nejlepší je mít podnikání, které není vázáno jen na Českou republiku, protože pokud se stane něco u nás, tak jinde se nic dít nebude. Nyní se ukazuje, jak je svět malý a jak málo stačí k totálnímu kolapsu. Z toho vyplývá, že je potřeba mít dostatečnou hotovost na překlenutí nepříznivého období, protože pokud nastane problém, nepomůžou vám ani banky, ani stát. Většina podnikatelů, pokud jim dáte tuto radu, si bude myslet, že nevíte, co je reálný život. Reálnější rada tedy je, mít perfektní znalost o vlastní firmě, o všech procesech a schopnost rychle se rozhodovat na základě dat, a ne domněnek a přání.

Na zvládnutí krize je potřeba rychle "přeprogramovat" společnost, tím myslím přizpůsobit strategii firmy a plány nové skutečnosti, a to pragmaticky a co nejrychleji. Pokud se na to necítíte, najděte si odborníka − krizového manažera, už i v ČR máme řadu zkušených manažerů specializujících se na krize a restrukturalizace. Můžete využít Českou asociaci interim managementu. Krize přináší i pozitivní věci − mnohé nakupené problémy se musí vyřešit bez dlouhé diskuse. Doporučuji také analyzovat, co se v době krize osvědčilo, a pokud to jde a má to to smysl, tak v tom pokračovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?