Do současné situace jsme se dostali náhle a o to více zaskočila všechny společnosti, které na takovouto situaci nemohly být připravené. Nelze ale očekávat, že se vytratí stejně rychle, jako propukla. Zotavení a situace po něm, přinesou mnoho úkolů, které budou představovat výzvu pro firmy, manažery i zaměstnance. Opatření proti šíření viru zafungovala jako urychlovač.

To, co jsme očekávali, že se stane za dva až pět let, nastalo během několika dní. Týmové schůzky se přesunuly do virtuálního prostoru jako mávnutím kouzelného proutku. Nové obchodní modely byly implementovány v řádu dní, místo měsíců či let. Procesy, které se nám zdály pro udržení vztahu se zákazníky, klienty či obchodními partnery neakceptovatelné, považujeme nyní za přirozené.

Co nás krize naučila

V první fázi musely všechny organizace během enormně krátké chvíle zareagovat a přijmout často zcela nevyzkoušená opatření v mimořádném rozsahu. Nebyl čas na testování či pilotní fázi. Primárním cílem nově nebylo uspokojení potřeb zákazníka, nýbrž zachování bezpečnosti a zdraví lidí, zajištění základního provozu a služeb, ale také hromadné zajištění prostředků pro práci z domova, která byla v některých případech dříve nepředstavitelná.

V současné chvíli již většina firem prochází další fází − po reakci přichází zotavení a stabilizace. Už nyní je jasné, že neexistuje nic jako "návrat do starého normálu". To, co nás čeká, je nová realita. V některých firmách se bude intenzivně pracovat vzdáleně, možná už napořád. Právě nyní je ten správný a nejvyšší čas, aby si lídři začali klást otázky, jakým způsobem v dalších měsících a letech přistoupí k řízení lidí, jakým způsobem se budou transformovat pracovní procesy a jak dál pracovat s lidmi. Odpovědi na tyto otázky určí směr, kterým se organizace vydají, a jak zásadní bude transformace pracovního prostředí a pracovní síly.

Z toho vyplývá, že současnou situaci není nutné vnímat jako hrozbu. Naopak. Příchod nového normálu přináší příležitost pro růst. Rozhodující bude, jak firmy a jejich lidé k nové realitě přistoupí a co vše budou chtít udělat, aby v nich mohli úspěšně fungovat. Jednoduchý návod však neexistuje. Už proto, že se situace neustále dynamicky vyvíjí. Zásadní je dívat se dopředu, stanovit priority a držet se principů, které podporují lidi, jejich dlouhodobý růst a motivaci. Zaměření na lidi a jejich adaptaci na novou situaci nebylo nikdy důležitější než dnes. Při předefinování pracovního prostředí a pracovní síly by společnosti měly projít pěti základními kroky, které jim pomohou najít v nové realitě jejich vlastní směr:

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?