Epidemie koronaviru nemilosrdně zasáhla firmy napříč trhem a výrazně změnila pracovní podmínky téměř všech zaměstnanců. Souběžně s vyhlášením nouzového stavu 12. března poslala velká část společností své zaměstnance pracovat z domu, pokud to charakter jejich práce umožňoval.

To byla velká změna pro obě strany, zaměstnance i zaměstnavatele, neboť podle údajů Českého statického úřadu ze září 2019 pracovala v České republice běžně z domova pouhá čtyři procenta lidí. Na nastalou situaci tak nebylo vůbec připraveno nebo jen částečně 96 procent všech zaměstnanců.

Další mimořádnou událostí bylo uzavření některých výrobních podniků. Například mladoboleslavská Škoda Auto přistoupila 18. března k odstávce výroby, která trvala více než pět týdnů. A návrat do provozu od 27. dubna rovněž vyžadoval velké množství mimořádných opatření, s nimiž museli být pracovníci rychle a účinně seznámeni. Pochopitelně o čím větší firmu se jedná, tím jsou nároky na zavedení všech opatření a jejich komunikaci větší. Mladoboleslavská automobilka na českém trhu zaměstnává zhruba 38 tisíc lidí, z toho jedna třetina připadá na kancelářské profese a zbytek především na výrobu.

Mimořádné nasazení

Není proto divu, že na toto období vzpomíná ředitel interní komunikace Škody Auto Tomáš Novotný jako na dobu výjimečného pracovního nasazení. Všichni členové jeho týmu, kterých je celkem sedm (na starosti mají také zahraniční trhy mimo ČR), pracovali podle jeho slov jedenáct až třináct hodin denně bez možnosti zástupu, a tedy případného odpočinku. "Zpočátku této mimořádné situace byla jednou ze dvou zásadních výzev rychlost, s jakou jsme museli vše zrealizovat. Zaměstnanci, a především manažeři od nás očekávali, že je bezprostředně seznámíme s veškerými schválenými opatřeními," popisuje nedávné období Tomáš Novotný.

Komunikační výstupy bylo ale možné začít publikovat teprve až poté, kdy došlo ke shodě uvnitř firmy, že správně rozumí vládním rozhodnutím či prováděcím předpisům. "Prohlášení vládních činitelů jsme vždy nejprve konzultovali s firemními právníky, kolegy z podnikové komunikace, experty na public affairs, sociální právo, zdraví a hygienu, cestovní služby a další. V naší automobilce se navíc opatření s dopadem na zaměstnance probírají i se sociálním partnerem Odbory Kovo a s naší mateřskou společností, koncernem Volkswagen," dodává Novotný.

Teprve poté se mohl tým interní komunikace pustit do distribuce vytvořeného obsahu. Uvnitř týmu proběhlo velmi rychlé rozdělení rolí tak, aby se v žádné činnosti nedublovaly, a zároveň byl vytvořený obsah co nejrychleji po schválení publikován. Například pouze jeden člen týmu zadával kompletní práci grafikovi, další spravoval veškerý vytvořený či revidovaný obsah na sdíleném úložišti, jiný kolega se zase staral o všechen videoobsah, to samé platilo pro jakékoli změny informací na intranetu či pro tvorbu jazykových mutací vytvářeného obsahu.

Nové cesty, jak zaujmout

Druhou zásadní výzvou po vyhlášení nouzového stavu a následném přerušení výroby bylo připraveným komunikačním sdělením oslovit všechny zaměstnance, kteří ze dne na den zůstali doma. "Pouze třetina z celkového počtu tuzemských zaměstnanců Škody vlastní služební telefon nebo přenosný počítač. Ke všem ostatním jsme náhle ztratili cestu," vysvětluje Novotný. Většina tradičních kanálů, které jeho tým interní komunikace doposud používal, se tak najednou stala neúčinnými. Přestala vycházet interní tištěná periodika, na intranet se neměla většina zaměstnanců jak přihlásit, pro obrazovky v halách nebylo žádné využití a neprobíhala ani setkání dělníků s mistry.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?