Ještě před pár měsíci potřebovaly firmy víc zaměstnanců, než jich na trhu vůbec bylo. A ty, které svoje týmy naplnily a vyladily, si pak své zaměstnance hýčkaly. Ale během pár týdnů, kdy se po celém světě rozšířil nový typ koronaviru, se personálním oddělením téměř kompletně změnila agenda. Od náboru a vychytávání benefitů se postupně přesunuly přes řešení zdravotních aspektů práce až k personálním auditům a také propouštění. V některých firmách, těch, které myslí na svou pověst a záleží jim na zaměstnancích, se spolu s propouštěním věnují i outplacementu. Tento speciální benefit, kterému se také říká poslední benefit zaměstnance, je souhrnem aktivit, které pomáhají propuštěným srovnat se s novou situací a připravit je na hledání nové práce.

Kariérní poradenství, včetně diagnostiky dovedností, psychologická podpora, příprava na pohovory a celá výběrová řízení, psaní životopisů, rekvalifikace, vyřizování komunikace s úřadem práce, aktivní hledání nové práce. To vše může být součástí outplacementu, který následuje zpravidla do několika dnů po předání výpovědi. Může mít rozsah kompletního servisu, individuálně na míru jednotlivce, ale i podobu obecného a hromadného školení na téma, jak si najít novou práci. Péči o propuštěné poskytují ve firmách většinou externisté − outplacement patří mezi služby nabízené personálními a konzultačními společnostmi i individuálními poradci a kouči.

Outplacement zahrnuje různé metody, nástroje a aktivity, které se snaží mírnit negativní dopady propouštění. Hlavní důraz se přitom klade na propouštěné zaměstnance. Ztráta zaměstnání pro člověka totiž může znamenat velký zásah nejen do kariéry, často může velmi negativně ovlivnit i jeho osobní život a psychické rozpoložení. Míra stresu, kterou zažívá člověk při ztrátě práce, se může podle psychologů někdy blížit stresu, jaký má člověk při úmrtí v rodině. Psychická podpora poskytovaná v rámci outplacementu tedy nemusí být jen vedlejším produktem. Péče přispívá i k tomu, že propuštěný, který je zpravidla ještě pár týdnů na pracovišti, dodělá své rozpracované úkoly s větším nasazením, než by tomu bylo bez outplacementu.

Motivace pro ty, kteří zůstávají

Zklamání z výpovědí může ovlivnit míru motivace zbylé části týmu, který ve společnosti zůstává. Pokud je outplacement dobře připravený, měl by zahrnovat jak osobní péči o propouštěné zaměstnance, tak i citlivou komunikaci uvnitř firmy. Propouštění ovlivňuje interní chod společnosti, která se musí na změny teprve adaptovat. Narušenému kolektivu může klesat nálada a také přechodně i jeho produktivita. Když ale propuštění kolegů následuje outplacement, může to pomoci k udržení motivace a loajality zůstávajících zaměstnanců. I ti se totiž mohou cítit situací ohroženi a namísto pokračování v dosavadním úsilí mohou svůj čas a energii trávit tím, že se poohlížejí po nové práci, protože mají strach, že i pro ně se možná v personálním oddělení chystají výpovědi.

Pomoct své pověsti

O personálních změnách se dříve či později dozvědí i obchodní partneři, zákazníci a někdy i veřejnost. Nevhodné provedení propouštění a jeho špatné přijetí může negativně ovlivnit i pověst společnosti a může ji to připravit i o zakázky. V opačném případě a při aplikaci outplacementu se tato hrozba zmenšuje. Stává se dokonce, že zaměstnanci propuštění v dobré péči na tyto poslední chvíle později rádi vzpomínají.

V současné době jsou stále dostupnější neoficiální informace o zaměstnavatelích. Stačí chvilku hledat a uchazeč o práci zjistí o společnosti mnoho z toho, co o sobě společnost říct nechtěla. Na sociálních sítích existuje řada skupin, například Kam nechodit pracovat, zaměstnavateli necenzurované hodnocení shromažďuje i portál LMC Atmoskop, k názorům na firmy se lidé jednoduše dostanou i přes LinkedIn, stačí napsat o názor bývalým či aktuálním pracovníkům firem. Pokud budou mít zaměstnanci z propouštění špatný pocit, často se o něj podělí s ostatními. Poskytnutí outplacementu může šíření negativních informací předejít a zastavit ho.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?